fbpx

1920x1080px-,頭頁ym_工作區域 1_ym_edit

除了推出「e+ Chess」網上互動學習平台之外,本校棋藝導師團隊亦精心製作一系列補充練習題目工作紙,讓小朋友持續學習 ! 今次為大家準備 圍棋 (入門) 的補充練習,適合30 – 27級初學的小朋友,我們鼓勵小朋友定時定量做題目,睇得多、做得多,對弈時自然更得心應手 !

Ch.1 氣與提子
Ch.2 逃跑
Ch.3 禁入點
Ch.4 連接
Ch.5 分斷

20200207-1200x628px_edit

中國香港棋院為您走在棋藝教育的最前方,開設全港首個兒童網上棋藝學習平台 -「e+ Chess」,讓小朋友不受地點限制隨時互動學習棋藝。三款棋類 – 圍棋,中國象棋及國際象棋Series同時推出 !

「e+ Chess」讓小朋友不受地點限制隨時互動學習棋藝,但與其他術科學習平台不同,「e+ Chess」非常著重「互動」,小朋友不單只是單向望住螢幕上課,透個實時視像真人互動授課,我們的導師會邀請學生「開Cam」見面、「開咪」答問題,更會不時出題讓小朋友自行操控在棋盤上作答,突破網絡上的限制,令導師了解學生的理解度及增加小朋友的注意力。「e+ Chess」的大量互動元素增加學習趣味,讓小朋友安在家中都可以享受優質的棋藝課程。

「e+ Chess」線上互動課程每一節課堂共90分鐘*,並以「視像真人互動授課 (45分鐘)」及「網上對弈訓練 (45分鐘)」兩部份組成。每節課堂均由2名本校導師主講,密切觀察學生上課及網上對弈的情況。
*網上對弈訓練環節時長或因學生程度及完局時間快慢而有所不同

免費體驗課 | 只限在學學生
分類
總覽